Nền Tảng Giám Sát Growatt

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH

Quản Lý Năng Lượng Thông Minh được thiết kế để tự kiểm soát việc tiêu thụ và xuất giới hạn năng lượng mặt trời thương mại và hệ thống lưu trữ. Nó có thể cung cấp linh hoạt CTs cho đa dạng quy mô hệ thống với độ chính xác điều khiển cao. Nó có chức năng an toà đối với lỗi để đảm bảo an toàn và độ tin cậy của hệ thống.

1

Thanh toán ngay

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

ShinePhone

– Điều khiển hệ thống APP cho người dùng

– Một ứng dụng cho tất cả sản phẩm Growatt

– Cấu hình WiFi đơn giản

ShineServer

– Nền tảng điều khiển phiên bản web cho người dùng

– Màn hình xu hướng năng lượng và tự tiêu thụ

OSS

– Nền tảng O&M công suất cao cho thợ lắp đặt và nhà phân phối

– Chẩn đoán đường cong I-V thông minh trực tuyến

ShineTools

– Phiên bản Lite O&M Ứng dụng

– Vận hành tại chỗ và nâng cấp chương trình cơ sở tại chỗ