Trên trang trại rộng lớn tươi đẹp của Sup. Central, Brazil, một nhà máy điện mặt trời đã được lắp đặt bởi Demanda Energias Renováveis, điều này giúp giảm hóa đơn tiền điện và tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời tại đó. Hệ thống năng lượng mặt trời này, có công suất 495 kW, sử dụng sáu bộ biến tần dòng MAC Growatt công suất 60 kW. Giờ đây khi chạy toàn hệ thống, nó sẽ cung cấp năng lượng xanh cho nông dân và giúp xây dựng một Brazil xanh tươi hơn.